Medycyna Pracy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Gdańsku świadczy również usługi w zakresie Medycyny Pracy.

Istnieje możliwość zawierania umów oraz negocjacji ceny.

Zapraszamy wszystkie firmy z terenu województwa pomorskiego do korzystania z naszych usług.

Przeprowadzamy badania wstępne , okresowe i kontrolne. Wszystkie badania przeprowadzamy na miejscu. W niektórych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzania badań na terenie zakładów pracy. Jesteśmy gotowi do podjęcia współpracy i zawarcia umów z Pracodawcami.

Zatrudniamy lekarzy posiadających uprawnienia do wydawania określonych orzeczeń, lekarzy specjalistów, którzy przeprowadzają badania zalecone przez lekarzy medycyny pracy a także własne Laboratorium Analityczne, RTG, USG, EKG, Pracownię Endoskopową, co zapewnia wykonanie wszystkich zaleconych badań na miejscu.

Szczególnie zachęcamy do wykonywania u nas badań lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub posiadającym licencję pracownika ochrony fizycznej.

Przychodnia jest jednostką uprawnioną do wykonywania tych badań i wydawania orzeczeń.

Badania niezbędne do wydania orzeczenia wykonujemy na terenie Przychodni w ciągu jednego dnia.

Osoba zainteresowana zgłasza się do Gabinetu Badań Profilaktycznych w Przychodni na parterze pok. nr  105 gdzie otrzymuje skierowania na badania diagnostyczne i specjalistyczne niezbędne do wydania orzeczenia (wszystko do wykonania na miejscu). Koszt całości badania wynosi 350 zł ( wartość określona  w rozporządzeniu ). Należy zgłosić się rano, na czczo aby można było wykonać badania i tego samego dnia otrzymać orzeczenie lekarskie.


Zapraszamy

W Poradni Psychologicznej zatrudniamy psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań:

  • kierowców i kandydatów na kierowcę,
  • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
  • osób ubiegających się o licencję detektywa i inne.

Poradnia profilaktyczna zakresem swojej działalności obejmuje:

  • przeprowadzanie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych),
  • przeprowadzanie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  • przeprowadzanie badań lekarskich osób ubiegających się o wydanie licencji, oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej,
  • przeprowadzanie badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
  • przeprowadzanie badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa,
  • szerzenie oświaty zdrowotnej poprzez działalność na rzecz ochrony zdrowia.

Kierownik Przychodni

Z upoważnienia Dyrektora

-mgr inż MARZENA HAZY

pokój 324 na II piętrze            tel. (58) 309-82-93


 


PORADNIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Gabinet Pielęgniarek Medycyny Pracy  -  pokój 105 na parterze         tel. (58)309-82-13

Poniedziałek  -  Piątek   08:00 - 14:30

Gabinet Lekarski Medycyny Pracy  -  pokój 102 na parterze               tel. (58)309-82-16

Poniedziałek    08.00 - 13.00   lek. med. J.Czapczyńska- Czucha
Wtorek          08:30 - 10:30   lek.med Damian Odya                                                             11:30 - 14:00   lek. med. E.Zmitrowicz
Środa            08.00 - 14.00   lek. med. Zbigniew Kurkiewicz
Czwartek       08.00 - 13.00   lek. med.  J.Czapczyńska-Czucha
Piątek           08.00 - 14.00   lek. med. E.Zmitrowicz


Przerwa w Poradni Badań Profilaktycznych 11.00-11.30